Телефон для справок: +7 (7212) 900 326

 АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАҒАЛАР ТІЗІМІ

АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАҒАЛАР ТІЗІМІ

ШЖҚ «ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» МКК АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ

ШЖҚ «ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» МКК ДӘРІГЕРЛЕР ТІЗІМІ

АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫ ҮШІН АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕГІ ЖЕҢІЛДІКТЕР

ШЖҚ "ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ" МКК-НЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

УӘКIЛЕТТI ОРГАННЫҢ, ОБЛЫСТАРДЫҢ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ АСТАНАНЫҢ ЖЕРГIЛIКТI ӨЗIН-ӨЗI БАСҚАРУ ОРГАНЫНЫҢ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (КӨМЕК) САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАННЫҢ АУМАҚТЫҚ БӨЛIМШЕЛЕРIНIҢ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (КӨМЕК КӨРСЕТУ) САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАННЫҢ АУМАҚТЫҚ БӨЛIМШЕЛЕРIНIҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ТЕЛЕФОНДАРЫ; ДӘРІЛІК ЗАТТАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМДАР.